Tuesday, November 22, 2011

Apa Yang Tidak Diketahui Allah


Pada masa kekalifahan Abu Bakar, datang satu utusan dari negeri Roma ke Madinah. Di antara mereka yang hadir terdapat seorang pastur Nasrani. Pastur itu datang ke masjid Rasulullah saw. Sambil membawa kantong yang berisi emas dan perak.

Di dalam masjid terdapat Abu Bakar dan beberapa sahabat dari Anshar dan Muhajirin. Pastur itu masuk dan mengucapkan salam serta melihat dengan seksama wajah para sahabat. Lalu pastur tersebut berkata, “Mana di antara kalian yang menjadi khalifah pengganti Muhammad dan penjaga agama kalian?”

Maka ditunjuklah Abu Bakar seraya pastur itu mendekatinya dan berkata, “Wahai tuan, siapa namamu?”

Abu Bakar menjawab, “Atiq.”